Jäsen / Medlem


Jäsenmaskut vuodelle 2020 (1.1-31.12)

Perhekortti 200kr: - johon kuuluu molemmat vanhemmat tai yksinhuoltaja ja kaikki kotona asuvat alle 18 vuotiaat lapset.

Yksittaiset jäsenet 100kr - ilman ikärajaa


Jäsenmaksuja vastaanottavat johtokunnan jäsenet ja toimiryhmien vetäjät.

Huom! Voit myös maksaa seuran pankkisiirtotilille nro 476-5053


Medlemsavgifter för året 2020 (1.1-31.12)

Familjekort 200kr: -till vilket inräknas båda föräldrarna eller ensamstående förälder och alla hemmaboende barn under 18 år.

Enskilda medlemmar 100kr: - utan åldersgräns.


Styrelsemedlemmar och verksamhetsgruppernas ledare tar emot medlemsavgifter. OBS! att du kan också betala till föreningens bg. 476-5053
Hoforsin Suomi-Seura/Hofors Finska Förening I S-posti. hofors.ss@tele2.se I Hoforsin Suomi-Seura ©2012-2014