Johtokunta / Styrelse

Johtokunta - Styrelse 2019

Puheenjohtaja/Ordförande

Marja Luusua - puh/tfn. 070-5908772

varapj/vice ordf.

Jaana Kiekara - puh/tfn 070-8945632


siht./sekr

Margareta Koski puh/tfn 0290-61073


Johtokunnan jäsenet/Ledamöter

Ilmari Kaskela - puh/tfn 070-3099891

Raija Kaskela - puh/tfn 072-4243944

Eero Luusua - puh/tfn 070-5284714


Varajäsenet/Suppleanter

Kristine Englund

Mats Laulainen - 073-0313272


Rahastonhoitaja/Kassör

Eero Luusua - puh/tfn 070-5284714

 

Tilintarkastajat/Revisorer

Ninni Paavola - puh/tfn 0290-240 93

Marjaana Daniels - puh/tfn 072-1905228


Varatilintarkastajat/Vice revisorer

Marja-Leena Särkimäki- puh/tfn - 0290-235 40

Hilkka Virkkunen 


Puheenjohtajat/Ordföranden

Nuorisojaosto/Ungdomssektion

Marjaana Daniels -  puh/tfn 072-1905228


Eläkeläisjaosto / Pensionärssektion

Marja Luusua - puh/tfn 070-590 8772


Teatterijaosto/Teatersektion

Eero Luusua - puh/tfn 0290-247 14


Naisjaosto / Kvinnosektion

Margareta Koski - puh/tfn 0290-61073


Saunatoimikunta/BastukommittenSuomenkielinen hallintoalue / Finska förvaltningsområde

Marja Luusua - puh/tfn 070-590 8772

Margareta Koski - puh/tfn 0290-61073


ABF-Yhdyshenkilö

Marja Luusua - puh/tfn 0290-247 14


Hofors Teaterförening

Eero Luusua - puh/tfn - 0290-247 14


ABF & Hofors Folkets hus förening

Marja Luusua puh/tfn - 070-5908772

Marja-Leena Särkimäki puh/tfn - 0290-235 40

Yhteystiedot-Kontakt

Hoforsin Suomi-Seura-

Hofors Finska Förening


S-posti/E-post: hofors.ss@tele2.se

Facebook: Hoforsin Suomi-Seura facebook


Käyntiosoite-Besöksadress

Persfallsvägen 10

813 32 Hofors


Postiosoite-Postadress

Box 82

813 22 Hofors


Pankkisiirto/Bankgiro: 476-5053

Y-tunnus/Org.nr: 885500-4506


Seuran toimiston ollessa suljettuna voit ottaa yhteyttä johtokunnan jäseniin./När expedition är stängd då kan du kontakta de förtroendevalda.

 

Hoforsin Suomalaisten Kerhon ( nyk. Hoforsin Suomi-Seura) ensimmäinen johtokunta vuonna 1954

                                                      Takavasen: Seppo Karvonen, Lasse Lehtonen, Eino Ojanen ja E. Tiainen

                                                      Etuvasen: Eva Garlsson, O. Haapala, K. Nousiainen, V. Saarinen, J. Hietala ja P. Nisula


Hoforsin Suomi-Seura/Hofors Finska Förening I S-posti. hofors.ss@tele2.se I Hoforsin Suomi-Seura ©2012-2014