Sauna / Bastu

Peräänkuulutamme saunavastaavaa ja/tai saunaryhmää joka toimisi yhteistyössä johtokunnan kanssa ns. sen "työrukkasena"!

Huoltaisi saunan varaukset, talkoot, paikat kunnossa jne.

Jos olet kiinnostunut niin ota yhteyttä johtokuntaan ja kesustellaan asiasta lisää.


Vi efterlyser bastuansvarig eller bastugrupp som i samarbete med styrelsen arbetar för bastun främst med bokningar av bastun, arbetsgillen och underhåller bastun osv.

Om du är intresserad så ta kontakt med styrelsen för vidare diskussion.

Sauna-Bastu


Seuran saunaa voi vuokrata seuravasti:


Jäsenet

-Perusmaksu on 50 kr (1-2 tuntia) jonka jälkeen on mahdollisuus lisäksi vuokrata saunaa yhden (1) tunnin jaksoissa á 25 kr.

Vuorokausi á 250 kr.


Ei jäsenet

- Perusmaksu on 100 kr (1-2 tuntia) jonka jälkeen on mahdollisuus lisäksi vuokrata saunaa yhden (1) tunnin jaksoissa á 50 kr.

Vuorokausi á 500 kr.


Muistathan, että Sinun on pyydettäessä esitettävä saunavarauksen tai -maksun yhteydessä ajankohtainen HSS:n jäsenkorttisi!


Jäsenkortti on henkilökohtainen!


Saunavaraukset:

Saunapuhelin, 076-117 1866 (Raimo Rautiainen, 073-955 1440)


Sauna on suljettuna 1.1 - 15.4. 2019


Bastu-SaunaFöreningens bastu kan hyras på följande sättt:


Medlemmar

- Grundavgift är 50 kr (1-2 timmar) därefter har man möjlighet hyra bastun i en (1) timmes perioder á 25 kr.

Dygn á 250 kr.


Icke medlemmar

- Grundavgift är 100 kr (1-2 timmar) därefter har man möjlighet hyra bastun i en (1) timmes perioder á 50 kr.

Dygn á 500 kr.Kom ihåg, att Du måste visa ditt aktuella HFF:s medlemskort vid begäran vid bokning av bastutider eller betalningstillfälle!


Medlemskortet är personligt!


Bastubokningar:

Bastutelefon, 076-117 1866 (Raimo Rautiainen, 073-955 1440)


Bastun är stäng 1.1 - 15.4. 2019.


______________________________________________________________________________


Jäsenmaskut vuodelle 2019 (1.1-31.12)

Perhekortti 200kr: - johon kuuluu molemmat vanhemmat tai yksinhuoltaja ja kaikki kotona asuvat alle 18 vuotiaat lapset.

Yksittaiset jäsenet 100kr - ilman ikärajaa


Jäsenmaksuja vastaanottavat johtokunnan jäsenet ja toimiryhmien vetäjät.

Huom! Voit myös maksaa seuran pankkisiirtotilille nro 476-5053


Medlemsavgifter för året 2019 (1.1-31.12)

Familjekort 200kr: -till vilket inräknas båda föräldrarna eller ensamstående förälder och alla hemmaboende barn under 18 år.

Enskilda medlemmar 100kr: - utan åldersgräns.


Styrelsemedlemmar och verksamhetsgruppernas ledare tar emot medlemsavgifter. OBS! att du kan också betala till föreningens bg. 476-5053Maksettuasi jäsenmaksun astuvat seuran, vuoden 2019, jäsenedut heti voimaan!


När du betalar din medlemsavgiften träder alla föreningens medlemsförmåner för 2019 i kraft!


Yhteystiedot-Kontakt

Hoforsin Suomi-Seura-

Hofors Finska Förening


S-posti/E-post: hofors.ss@tele2.se

Facebook: Hoforsin Suomi-Seura facebook


Käyntiosoite-Besöksadress

Persfallsvägen 10

813 32 Hofors


Postiosoite-Postadress

Box 82

813 22 Hofors


Pankkisiirto/Bankgiro: 476-5053

Y-tunnus/Org.nr: 885500-4506Hoforsin Suomi-Seura/Hofors Finska Förening I S-posti. hofors.ss@tele2.se I Hoforsin Suomi-Seura ©2012-2014