Sauna / Bastu

Maksettuasi jäsenmaksun astuvat seuran, vuoden 2018, jäsenedut heti voimaan!

 

När du betalar din medlemsavgiften träder alla föreningens medlemsförmåner för 2018 i kraft!

Sauna-Bastu

 

Seuran saunaa voi vuokrata seuravasti:

 

Jäsenet

-Perusmaksu on 50 kr (1-2 tuntia) jonka jälkeen on mahdollisuus lisäksi vuokrata saunaa yhden (1) tunnin jaksoissa á 25 kr.

Vuorokausi á 250 kr.

 

Ei jäsenet

- Perusmaksu on 100 kr (1-2 tuntia) jonka jälkeen on mahdollisuus lisäksi vuokrata saunaa yhden (1) tunnin jaksoissa á 50 kr.

Vuorokausi á 500 kr.

 

Muistathan, että Sinun on pyydettäessä esitettävä saunavarauksen tai -maksun yhteydessä ajankohtainen HSS:n jäsenkorttisi!

 

Jäsenkortti on henkilökohtainen!

 

Kysy varauksista: Raimo Rautiainen 073-9551440 tai Tuula Salonen 070-778 79 86 tai 0290-21505

 

Bastu-Sauna

 

 

Föreningens bastu kan hyras på följande sättt:

 

Medlemmar

- Grundavgift är 50 kr (1-2 timmar) därefter har man möjlighet hyra bastun i en (1) timmes perioder á 25 kr.

Dygn á 250 kr.

 

Icke medlemmar

- Grundavgift är 100 kr (1-2 timmar) därefter har man möjlighet hyra bastun i en (1) timmes perioder á 50 kr.

Dygn á 500 kr.

 

 

Kom ihåg, att Du måste visa ditt aktuella HFF:s medlemskort vid begäran vid bokning av bastutider eller betalningstillfälle!

 

Medlemskortet är personligt!

 

Fråga om bokningar: Raimo Rautiainen 073-9551440 eller Tuula Salonen 070-7787986 eller 0290-21505

 

Yhteystiedot-Kontakt

Hoforsin Suomi-Seura-

Hofors Finska Förening

 

S-posti/E-post: hofors.ss@tele2.se

Facebook: Hoforsin Suomi-Seura facebook

 

Käyntiosoite-Besöksadress

Persfallsvägen 10

813 32 Hofors

 

Postiosoite-Postadress

Box 82

813 22 Hofors

 

Pankkisiirto/Bankgiro: 476-5053

Y-tunnus/Org.nr: 885500-4506

 

 

 

 

Jäsenmaskut vuodelle 2018 (1.1-31.12)

Perhekortti 200kr: - johon kuuluu molemmat vanhemmat tai yksinhuoltaja ja kaikki kotona asuvat alle 18 vuotiaat lapset.

Yksittaiset jäsenet 100kr - ilman ikärajaa

 

Jäsenmaksuja vastaanottavat johtokunnan jäsenet ja toimiryhmien vetäjät.

Huom! Voit myös maksaa seuran pankkisiirtotilille nro 476-5053

 

 

 

 

Medlemsavgifter för året 2018 (1.1-31.12)

Familjekort 200kr: -till vilket inräknas båda föräldrarna eller ensamstående förälder och alla hemmaboende barn under 18 år.

Enskilda medlemmar 100kr: - utan åldersgräns.

 

Styrelsemedlemmar och verksamhetsgruppernas ledare tar emot medlemsavgifter. OBS! att du kan också betala till föreningens bg. 476-5053

 

 

 

Hoforsin Suomi-Seura/Hofors Finska Förening I S-posti. hofors.ss@tele2.se I Hoforsin Suomi-Seura ©2012-2014