Linkit

Linkit-Länkar

Linkit-Länkar

Liitto, seurat kotisivut - Förbund, föreningars hemsidor

Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto

Borlängen Suomi-Seura

Gävlen Suomalainen Kerho

 

www.RSKL.se

www.borlangensuomiseura.se

www.fkig.dinstudio.se/

Kansankorkeakoulut - Folkhögskolor

Ruotsinsuomalaisten korkeakoulu

Axevallan Kansankorkeakoulu

www.svefi.net

www.axevalla.fhsk.se

 

 

 

Ruotsi-Sverige

Eläkevirasto

www.pensionsmyndigheten.se

 

Hoforsin kunta

www.hofors.se

 

Maakäräjä

www.1177.se

 

Ruotsin kansalliset vähemmistöt

www.lansstyrelsen.se

 

Ruotsin Suomalaisten keskusliitto

www.rskl.se/

 

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta

www.sverigefinne.nu

 

Suomen suurlähetystö

www.finland.se

 

Suomen instituutti

www.finlandsinstitutet.se

 

Vakuutuskassa

 

Kielineuvosto

 

Ruotsinsuomalaisten arkisto

www.forsakringskassan.se

 

www.sprakradet.se/suomi

 

www.arkisto.org

 

 

 

Suomi-Finland

Suomi-Seura r.y.

www.suomi-seura.fi

 

Kela

kela.fi

 

 

 

Jäsenmaskut vuodelle 2018 (1.1-31.12)

Perhekortti 200kr: - johon kuuluu molemmat vanhemmat tai yksinhuoltaja ja kaikki kotona asuvat alle 18 vuotiaat lapset.

Yksittaiset jäsenet 100kr - ilman ikärajaa

 

Jäsenmaksuja vastaanottavat johtokunnan jäsenet ja toimiryhmien vetäjät.

Huom! Voit myös maksaa seuran pankkisiirtotilille nro 476-5053

 

 

 

 

Medlemsavgifter för året 2018 (1.1-31.12)

Familjekort 200kr: -till vilket inräknas båda föräldrarna eller ensamstående förälder och alla hemmaboende barn under 18 år.

Enskilda medlemmar 100kr: - utan åldersgräns.

 

Styrelsemedlemmar och verksamhetsgruppernas ledare tar emot medlemsavgifter. OBS! att du kan också betala till föreningens bg. 476-5053

 

 

 

Hoforsin Suomi-Seura/Hofors Finska Förening I S-posti. hofors.ss@tele2.se I Hoforsin Suomi-Seura ©2012-2014