Johtokunta / Styrelse

Johtokunta - Styrelse 2019

Puheenjohtaja/Ordförande

Marja Luusua - puh/tfn. 070-5908772

varapj/vice ordf.

Jaana Kiekara - puh/tfn 070-8945632


siht./sekr

Margareta Koski puh/tfn 0290-61073


Johtokunnan jäsenet/Ledamöter

Ilmari Kaskela - puh/tfn 070-3099891

Raija Kaskela - puh/tfn 072-4243944

Eero Luusua - puh/tfn 070-5284714
Varajäsenet/Suppleanter

Margareta Koski - puh/tfn 0290-61073

Eino Hallivuori - puh/tfn 0290-220 44

Mats Laulainen - 073-0313272


Rahastonhoitaja/Kassör

Eero Luusua - puh/tfn 070-5284714

 

Tilintarkastajat/Revisorer

Ninni Paavola - puh/tfn 0290-240 93

Ritva Noresson - puh/tfn 0290-242 73


Varatilintarkastajat/Vice revisorer

Marjaana Daniels - puh/tfn 072-1905228

Marja-Leena Särkimäki- puh/tfn - 0290-235 40


Puheenjohtajat/Ordföranden

Nuorisojaosto/Ungdomssektion

Marjaana Daniels -  puh/tfn 072-1905228


Eläkeläisjaosto / Pensionärssektion

Marja Luusua - puh/tfn 070-590 8772


Teatterijaosto/Teatersektion

Eero Luusua - puh/tfn 0290-247 14


Naisjaosto / Kvinnosektion

Margareta Koski - puh/tfn 0290-61073


Saunatoimikunta/BastukommittenSuomenkielinen hallintoalue / Finska förvaltningsområde

Marja Luusua - puh/tfn 070-590 8772

Margareta Koski - puh/tfn 0290-61073


ABF-Yhdyshenkilö

Marja Luusua - puh/tfn 0290-247 14


Hofors Teaterförening

Eero Luusua - puh/tfn - 0290-247 14


ABF & Hofors Folkets hus förening

Marja Luusua puh/tfn - 070-5908772

Marja-Leena Särkimäki puh/tfn - 0290-235 40

Yhteystiedot-Kontakt

Hoforsin Suomi-Seura-

Hofors Finska Förening


S-posti/E-post: hofors.ss@tele2.se

Facebook: Hoforsin Suomi-Seura facebook


Käyntiosoite-Besöksadress

Persfallsvägen 10

813 32 Hofors


Postiosoite-Postadress

Box 82

813 22 Hofors


Pankkisiirto/Bankgiro: 476-5053

Y-tunnus/Org.nr: 885500-4506


Seuran toimiston ollessa suljettuna voit ottaa yhteyttä johtokunnan jäseniin./När expedition är stängd då kan du kontakta de förtroendevalda.

  KUTSU SEURAN SYYSKOKOUKSEEN!


HSS:n sääntömääräinen syyskokous pidetään kerhohuoneella, Persfallsvägen 10, sunnuntaina 10. marraskuuta 2019 klo 14.00.

Esillä sääntöjen määräämät syyskokousasiat!

                                                  Tervetuloa päättämään!


KALLELSE TILL FÖRENINGENS HÖSTMÖTE!


HFF:s stadgeenliga höstmöte hålls söndagen den 1o november 2019 kl 14.00 i klubblokalen på Persfallsvägen 10.

På mötet behandlas stadgeenliga höstmöte ärenden.

                                                   Välkommen att bestämma!


Aloitteet ja asiat, jotka yhdistyksen jäsen haluaa saada syyskokouksessa käsiteltäviksi, on ilmoitettava kirjallisesti johtokunnalle vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta!


Motioner och ärenden, som föreningsmedlem önskar få upptagna till behandling vid höstmötet, skall skriftligen anmälas till styrelsen minst tre (3) veckor före mötet!

---------

Vaalivaliokunta (valberedning):

Marjaana Daniels 072-1905228

Margareta Koski 0290-61073, 073-7412870

Hilkka Virkkunen 070-4761976


Hoforsin Suomalaisten Kerhon ( nyk. Hoforsin Suomi-Seura) ensimmäinen johtokunta vuonna 1954

                                                      Takavasen: Seppo Karvonen, Lasse Lehtonen, Eino Ojanen ja E. Tiainen

                                                      Etuvasen: Eva Garlsson, O. Haapala, K. Nousiainen, V. Saarinen, J. Hietala ja P. Nisula

Hoforsin Suomi-Seura/Hofors Finska Förening I S-posti. hofors.ss@tele2.se I Hoforsin Suomi-Seura ©2012-2014