Johtokunta / Styrelse

Johtokunta - Styrelse 2017

Puheenjohtaja/Ordförande

Marja Luusua - puh/tfn. 070-5908772

varapj/vice ordf.

Reima Wårvik - puh/tfn 076-8635919

siht./sekr

Margareta Koski puh/tfn 0290-61073

 

Johtokunnan jäsenet/Ledamöter

Irja Turunen - puh/tfn 0290-220 44

Eero Luusua - puh/tfn 0290-247 14

Raija Kaskela - puh/tfn 072-4243944

 

Varajäsenet/Suppleanter

Seppo Koikkalainen - puh/tfn 070-9169428

Raija Vilenius - puh/tfn 070-7829877

Eino Hallivuori - puh/tfn 0290-220 44

 

Rahastonhoitaja/Kassör

Eero Luusua - puh/tfn 0290-247 14

Tilintarkastajat/Revisorer

Ninni Paavola - puh/tfn 0290-240 93

Ritva Noresson - puh/tfn 0290-242 73

 

Varatilintarkastajat/Vice revisorer

Marja-Leena Särkimäki- puh/tfn 0290-235 40

Marjaana Daniesl puh/tfn 072-1905228

 

Puheenjohtajat/Ordföranden

Nuorisojaosto/Ungdomssektion

Marjaana Daniels - puh/tfn 072-1905228

 

Eläkeläisjaosto / Pensionärssektion

Marja Luusua - puh/tfn 070-590 8772

 

Teatterijaosto/Teatersektion

Eero Luusua - puh/tfn 0290-247 14

 

Saunatoimikunta/Bastukommitten

Kok.kuts./Sammank. Raimo Rautiainen

 

Suomenkielinen hallintoalue / Finska förvaltningsområde

Marja Luusua - puh/tfn 070-590 8772

Margareta Koski - puh/tfn 0290-61073

 

ABF-Yhdyshenkilö

Marja Luusua - puh/tfn 0290-247 14

 

Hofors Teaterförening

Eero Luusua - puh/tfn - 0290-247 14

 

Hofors Folkets hus förening

Marja-Leena Särkimäki puh/tfn - 0290-235 40

Yhteystiedot-Kontakt

Hoforsin Suomi-Seura-

Hofors Finska Förening

 

S-posti/E-post: hofors.ss@swipnet.se

Facebook: Hoforsin Suomi-Seura facebook

 

Käyntiosoite-Besöksadress

Persfallsvägen 10

813 32 Hofors

 

Postiosoite-Postadress

Box 82

813 22 Hofors

 

Pankkisiirto/Bankgiro: 476-5053

Y-tunnus/Org.nr: 885500-4506

 

Seuran toimiston ollessa suljettuna voit ottaa yhteyttä johtokunnan jäseniin./När expedition är stängd då kan du kontakta de förtroendevalda.

KUTSU SEURAN SYYSKOKOUKSEEN!

 

HSS:n sääntömääräinen syyskokous pidetään kerhohuoneella, Persfallsvägen 10, sunnuntaina 12. marraskuuta 2017 klo 14.00.

Esillä sääntöjen määräämät syyskokousasiat!

Tervetuloa päättämään!

 

KALLELSE TILL FÖRENINGENS HÖSTMÖTE!

 

HFF:s stadgeenliga höstmöte hålls söndagen den 12 november 2017 kl 14.00 i klubblokalen på Persfallsvägen 10.

På mötet behandlas stadgeenliga höstmöte ärenden.

Välkommen att bestämma!

 

Aloitteet ja asiat, jotka yhdistyksen jäsen haluaa saada syyskokouksessa käsiteltäviksi, on

ilmoitettava kirjallisesti johtokunnalle vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta!

 

Motioner och ärenden, som föreningsmedlem önskar få upptagna till behandling vid höstmötet,

skall skriftligen anmälas till styrelsen minst tre (3) veckor före mötet!

 

 

 

Jäsenmaskut vuodelle 2017 (1.1-31.12)

Perhekortti 200kr: - johon kuuluu molemmat vanhemmat tai yksinhuoltaja ja kaikki kotona asuvat alle 18 vuotiaat lapset.

Yksittaiset jäsenet 100kr - ilman ikärajaa

 

Jäsenmaksuja vastaanottavat johtokunnan jäsenet ja toimiryhmien vetäjät.

Huom! Voit myös maksaa seuran pankkisiirtotilille nro 476-5053

 

 

 

 

Medlemsavgifter för året 2017 (1.1-31.12)

Familjekort 200kr: -till vilket inräknas båda föräldrarna eller ensamstående förälder och alla hemmaboende barn under 18 år.

Enskilda medlemmar 100kr: - utan åldersgräns.

 

Styrelsemedlemmar och verksamhetsgruppernas ledare tar emot medlemsavgifter. OBS! att du kan också betala till föreningens bg. 476-5053

 

 

 

Hoforsin Suomalaisten Kerhon ( nyk. Hoforsin Suomi-Seura) ensimmäinen johtokunta vuonna 1954

Takavasen: Seppo Karvonen, Lasse Lehtonen, Eino Ojanen ja E. Tiainen

Etuvasen: Eva Garlsson, O. Haapala, K. Nousiainen, V. Saarinen, J. Hietala ja P. Nisula

Hoforsin Suomi-Seura/Hofors Finska Förening I Puh. 0290-275 39 I S-posti. hofors.ss@swipnet.se I Hoforsin Suomi-Seura ©2012-2014