Johtokunta / Styrelse

Johtokunta - Styrelse 2019

Puheenjohtaja/Ordförande

Marja Luusua - puh/tfn. 070-5908772

varapj/vice ordf.

Jaana Kiekara - puh/tfn 070-8945632

 

siht./sekr

Margareta Koski puh/tfn 0290-61073

 

Johtokunnan jäsenet/Ledamöter

Ilmari Kaskela - puh/tfn 070-3099891

Raija Kaskela - puh/tfn 072-4243944

Eero Luusua - puh/tfn 070-5284714

 

 

 

Varajäsenet/Suppleanter

Margareta Koski - puh/tfn 0290-61073

Eino Hallivuori - puh/tfn 0290-220 44

Mats Laulainen - 073-0313272

 

Rahastonhoitaja/Kassör

Eero Luusua - puh/tfn 070-5284714

Tilintarkastajat/Revisorer

Ninni Paavola - puh/tfn 0290-240 93

Ritva Noresson - puh/tfn 0290-242 73

 

Varatilintarkastajat/Vice revisorer

Marjaana Daniels - puh/tfn 072-1905228

Marja-Leena Särkimäki- puh/tfn - 0290-235 40

 

Puheenjohtajat/Ordföranden

Nuorisojaosto/Ungdomssektion

Marjaana Daniels - puh/tfn 072-1905228

 

Eläkeläisjaosto / Pensionärssektion

Marja Luusua - puh/tfn 070-590 8772

 

Teatterijaosto/Teatersektion

Eero Luusua - puh/tfn 0290-247 14

 

Naisjaosto / Kvinnosektion

Margareta Koski - puh/tfn 0290-61073

 

Saunatoimikunta/Bastukommitten

 

 

Suomenkielinen hallintoalue / Finska förvaltningsområde

Marja Luusua - puh/tfn 070-590 8772

Margareta Koski - puh/tfn 0290-61073

 

ABF-Yhdyshenkilö

Marja Luusua - puh/tfn 0290-247 14

 

Hofors Teaterförening

Eero Luusua - puh/tfn - 0290-247 14

 

ABF & Hofors Folkets hus förening

Marja Luusua puh/tfn - 070-5908772

Marja-Leena Särkimäki puh/tfn - 0290-235 40

Yhteystiedot-Kontakt

Hoforsin Suomi-Seura-

Hofors Finska Förening

 

S-posti/E-post: hofors.ss@tele2.se

Facebook: Hoforsin Suomi-Seura facebook

 

Käyntiosoite-Besöksadress

Persfallsvägen 10

813 32 Hofors

 

Postiosoite-Postadress

Box 82

813 22 Hofors

 

Pankkisiirto/Bankgiro: 476-5053

Y-tunnus/Org.nr: 885500-4506

 

Seuran toimiston ollessa suljettuna voit ottaa yhteyttä johtokunnan jäseniin./När expedition är stängd då kan du kontakta de förtroendevalda.

KUTSU SEURAN KEVÄTKOKOUKSEEN!

 

HSS:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään kerhohuoneella, Persfallsvägen 10, sunnuntaina 10. maaliskuuta 2019 klo 14.00.

Esillä sääntöjen määräämät syyskokousasiat!

Tervetuloa päättämään!

 

KALLELSE TILL FÖRENINGENS VÅRMÖTE!

 

HFF:s stadgeenliga vårmöte hålls söndagen den 1o mars 2019 kl 14.00 i klubblokalen på Persfallsvägen 10.

På mötet behandlas stadgeenliga höstmöte ärenden.

Välkommen att bestämma!

 

Aloitteet ja asiat, jotka yhdistyksen jäsen haluaa saada syyskokouksessa käsiteltäviksi, on ilmoitettava kirjallisesti johtokunnalle vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta!

 

Motioner och ärenden, som föreningsmedlem önskar få upptagna till behandling vid höstmötet, skall skriftligen anmälas till styrelsen minst tre (3) veckor före mötet!

---------

Vaalivaliokunta (valberedning):

Marjaana Daniels 072-1905228

Margareta Koski 0290-61073, 073-7412870

Hilkka Virkkunen 070-4761976

 

Hoforsin Suomalaisten Kerhon ( nyk. Hoforsin Suomi-Seura) ensimmäinen johtokunta vuonna 1954

Takavasen: Seppo Karvonen, Lasse Lehtonen, Eino Ojanen ja E. Tiainen

Etuvasen: Eva Garlsson, O. Haapala, K. Nousiainen, V. Saarinen, J. Hietala ja P. Nisula

Hoforsin Suomi-Seura/Hofors Finska Förening I S-posti. hofors.ss@tele2.se I Hoforsin Suomi-Seura ©2012-2014